fbpx

Pojmowanie

Zdolność pojmowania i oceny jest bardzo istotna przy podejmowaniu mądrych i właściwych decyzji. Biblia mówi: „Jeżeli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech modli się o nią do Boga, a na pewno będzie wysłuchany, gdyż Bóg wszystkim chętnie i bez wymówek udziela swych darów.” JAK. 1,5 (BWP) Odpowiednie zrozumienie prawd i nauk jest niezbędne do duchowego wzrostu. Biblia mówi: „Otóż każdy, kto odżywia się tylko mlekiem, nie wie, co to sprawiedliwość, bo jest jeszcze niemowlęciem. Natomiast stałym pokarmem żywią się ludzie dorośli, którzy wskutek posiadanego doświadczenia mają umysł dostatecznie wyszkolony i potrafią odróżnić dobro od zła.” HEBR. 5,13-14 (BWP) Zrozumienie jest dane tym, którzy są pokornego serca. Biblia mówi: „Pan... prowadzi pokornych drogą prawa I uczy ich drogi swojej.” PS. 25,9 (BW) Sprawy duchowe należy rozpatrywać w duchowy sposób. Biblia mówi: „Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać.” 1 KOR. 2,13-14 (BW)