Podejmowanie decyzji

Pierwszym warunkiem podejmowania rozsądnych decyzji jest wysłuchanie wszystkich informacji i sprawdzenie faktów. Biblia mówi: „Kto odpowiada, zanim wysłucha, zdradza swoją bezmyślność i naraża się na hańbę.” Prz 18,13 (BW).

Drugim warunkiem podejmowania słusznych decyzji jest otwarcie na nowe pomysły i rozwiązania. Biblia mówi: „Serce rozumnego poszukuje wiedzy, a uszy mądrych są żądne poznania.” Prz 18,15 (BWP).

Trzecim warunkiem podejmowania mądrych decyzji jest wysłuchanie opinii wszystkich zaangażowanych stron. Biblia mówi: „Słuszność ma ten, kto pierwszy występuje w sprawie, lecz gdy przychodzi jego przeciwnik, bierze go na spytki.” Prz 18,17 (BW).

Czy podejmowanie decyzji jest dla Ciebie trudne? Bóg Ci pomoże. Biblia mówi: „Jeżeli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech modli się o nią do Boga, a na pewno będzie wysłuchany, gdyż Bóg wszystkim chętnie i bez wymówek udziela swych darów. Trzeba jednak zawsze modlić się z wiarą, bez cienia wątpliwości. Kto bowiem poddaje się zwątpieniu, podobny jest do morskiej fali, miotanej wiatrem i przerzucanej z miejsca na miejsce. Człowiekowi takiemu niech się nawet nie wydaje, że uzyska coś od Pana.” Jk 1,5-7 (BWP).

Nie polegaj na swojej mądrości ale na Bogu i Jego prowadzeniu. Biblia mówi: „Całym sercem zaufaj Panu i nie buduj nigdy na własnej mądrości! Staraj się Go dostrzegać na wszystkich swych drogach, bo On sam wyrównuje twe ścieżki. Siebie samego nie uważaj za mędrca, Pana się lękaj i zła unikaj! Bo to jest zbawienne dla twojego zdrowia i kościom twoim niesie pokrzepienie.” Prz 3,5-8 (BWP).

Modlitwa pomaga w podejmowaniu decyzji. Jezus, zanim wybrał Swoich uczniów, modlił się. Biblia mówi: „I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić, i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich dwunastu...” Łk 6,12-13 (BW).

Z pokorą proś Boga o pomoc w podejmowaniu decyzji. Biblia mówi: „Prowadzi pokornych drogą prawa I uczy ich drogi swojej.” Ps 25,9 (BW).

Aktualnie jesteś offline