Plany

Mądry człowiek planuje swoje kroki. Biblia mówi: „Mądry się zastanawia nad wszystkim, co czyni, a głupiec tylko pomnaża głupstwa.” Prz 13,16 (BWP).

Nie martw się. Oddaj swoje plany w Boże ręce. Biblia mówi: „Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia.” Mt 6,34 (BW).

Gdy coś planujesz, słuchaj mądrych rad. Biblia mówi: „Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły; lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie.” Prz 15,22 (BW).

Planuj ostrożnie, z rozwagą i bez pośpiechu. Biblia mówi: „Zamiary pracowitego przynoszą zysk, a wszystkich śpieszących się — biedę.” Prz 21,5 (BT).

Planując bądź posłuszny Bogu i Jego prawu. Biblia mówi: „A teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski, wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie... Zamiast tego, winniście mówić: Jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi; wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła.” Jk 4, 13-16 (BW).

Mądry człowiek planuje zanim coś zrobi. Biblia mówi: „Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc: ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo, który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w dziesięć tysięcy zmierzyć się z tym, który z dwudziestoma tysiącami wyrusza przeciwko niemu?” Łk 14,28-31 (BW).

Jakie są Boże plany względem nas? Biblia mówi: „Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej... oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim”. Ef 1,5.9-10 (BW). „Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was — mówi Pan — myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem”. Jr 29,11-13 (BW).

Aktualnie jesteś offline