Oddanie

Chrystus oddał za nas Swoje życie. Biblia mówi: „Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.” RZYM. 5,8 (BW)

Zaufajmy Bogu i oddajmy się pod Jego kierownictwo i prowadzenie. Biblia mówi: „Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.” PS. 37,5 (BW)

Nasze oddanie Bogu powinno być stałe i niezmienne. Biblia mówi: „A jeśliby się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć: czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za Rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu.” JOZ. 24,15 (BW)

Aktualnie jesteś offline