Ochrona środowiska

Na początku Bóg powierzył ludziom opiekę nad piękną i doskonałą ziemią. Biblia mówi: „Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał.” 1 MOJŻ. 2,15 (BT)

Bóg oczekuje od nas uczciwego i mądrego szafowania powierzonymi dobrami. Biblia mówi: „A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny.” 1 KOR. 4,2 (BW)

Bóg ostrzega, że Ci, którzy niszczą ziemię zostaną zniszczeni. Biblia mówi: „I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię.” OBJ. 11,18 (BW)

Aktualnie jesteś offline