Obietnice

Powinniśmy dotrzymywać naszych obietnic. Biblia mówi: „Do naczelników plemion izraelskich przemówił Mojżesz tymi słowy: Oto, co Pan rozkazał! Jeżeli mężczyzna złoży Panu ślub albo przysięgę, zobowiązując się do wstrzemięźliwości, to niech nie łamie swego słowa, lecz wykona wszystko, co wychodzi z jego ust.” 4 MOJŻ. 30,2-3 (BW)

Nie opóźniaj się w wypełnianiu obietnic składanych Bogu. Biblia mówi: „Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego, co się ślubowało. Nie pozwól, aby twoje usta przywiodły do grzechu twoje ciało, i nie mów przed posłańcem Bożym, że to było przeoczenie. Dlaczego Bóg ma się gniewać z powodu twojej mowy i unicestwiać dzieło twoich rąk?” KAZN. SAL. 5,4-5 (BW)

Bóg zawsze dotrzymuje Swoich obietnic. Biblia mówi: „Albowiem Syn Boży Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był równocześnie «Tak» i «Nie», lecz w nim było tylko «Tak». Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje «Tak»; dlatego też przez niego mówimy «Amen» ku chwale Bożej.” 2 KOR. 1,19-20 (BW)

Bóg nigdy nie cofa i nie zmienia Swoich obietnic. Biblia mówi: „Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę”. HEBR. 10,23 (BW). „Ale łaski mojej nie odmówię mu, Ani też nie złamię wierności mojej”. PS. 89,34 (BW)

Boże obietnice są niezawodne. Biblia mówi: „A oto ja idę dziś drogą całej ziemi; poznajcie tedy całym swoim sercem i całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan, Bóg wasz; wszystkie się wam wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo.” JOZ. 23,14 (BW)

Aktualnie jesteś offline