Obecność

Jak możemy odczuć Bożą obecność? Musimy naprawdę tego pragnąć. Biblia mówi: „O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam: Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, By oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię jego.” Ps 27,4 (BW).

Bóg zawsze jest obecny przy tych, którzy mają problemy i Go potrzebują. Biblia mówi: „Wołają, a Pan wysłuchuje ich, I ocala ich ze wszystkich udręk. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, A wybawia utrapionych na duchu. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, Ale Pan wyzwala go ze wszystkich.” Ps 34,18-20 (BW).

Bóg jest z prześladowanymi. Biblia mówi: „Ja wiem, że Pan się opiekuje biednymi, uciśnionym oddaje sprawiedliwość. Imię Twe sławią tylko sprawiedliwi, tylko ci o czystym sercu ostoją się przed Twym obliczem.” Ps 140,13-14 (BWP).

Aktualnie jesteś offline