Niezmienność

W świecie, w którym ludzie wydają się cenić tylko własne prawa i opinie, co Biblia mówi na temat niezmienności Bożego prawa? Biblia mówi: „Łaskawy i litościwy jest Pan. Wierność i prawo są dziełami rąk jego, Wszystkie jego nakazy są niezawodne, Ustanowione na wieki wieków, Pełnione w wierności i prawości.” Ps 111, 4.7.8 (BW).

Czy Bóg się zmienia? Biblia mówi: „Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się.” Ml 3, 6 (BW).

Czy Boże słowo jest prawdziwe? Biblia mówi: „Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.” J 17, 17 (BW).

Czy Boże słowo kiedykolwiek się zmieni? Biblia mówi: „Twoje prawa niewzruszone są i słuszne, a domowi Twojemu, o Panie, przystoi świętować po wszystkie czasy.” Ps 93, 5 (BWP). Mówi także: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.” Mt 24, 35 (BW).

Kiedy nadejdzie Dzień Sądu, Boże niezmienne i sprawiedliwe prawo będzie sądzić wszystkich ludzi. Biblia mówi: „Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. Ten bowiem, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział także: Nie zabijaj. Jeżeli więc nie popełniasz cudzołóstwa, jednak dopuszczasz się zabójstwa, jesteś przestępcą wobec Prawa. Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa wolności.” Jk 2, 10-12 (BT).

Według niezmiennego i sprawiedliwego prawa Bożego wszyscy ludzie są równi i będą odpowiadać za swoje uczynki. Biblia mówi: „..(Bóg), który odda każdemu według uczynków jego:.. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę.” Rz 2, 6.11 (BW).

Aktualnie jesteś offline