Nieuczciwość

Bóg miłuje prawdę i spodziewa się, że będziemy uczciwi. Biblia mówi: „Ohydą dla Pana są wargi kłamliwe, lecz ci, którzy mówią prawdę, podobają mu się.” Przyp 12,22 (BW). „Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę...” Ef 4,25 (BW)

Oszczerstwa i zniewagi sprawiają ból i pozostawiają trwałe ślady podobnie jak rany fizyczne. Biblia mówi: „Młotem, mieczem i ostrą strzałą jest człowiek, który fałszywie zeznaje przeciwko swojemu bliźniemu.” Przyp 25,18 (BW). Bóg potępia tych, którzy znieważają innych. „Kto przebywać będzie w namiocie twoim? Kto zamieszka na twej górze świętej? Ten, kto... Nie obmawia językiem swoim, Nie czyni zła bliźniemu swemu Ani nie znieważa sąsiada swego.” Ps 15,1.3 (BW)

Bóg nie uznaje nieuczciwości w transakcjach biznesowych. Biblia mówi: „Dwojakie odważniki są ohydą dla Pana, a fałszywe wagi to rzecz niedobra.” Przyp 20,23 (BW)

Bądź uczciwy i szczery. Biblia mówi: „Albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu ani z nieczystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu, lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca.” 1 Tes 2,3-4 (BW). „Staramy się bowiem o to, co dobre, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi.” 2 Kor 8,21 (BW)

W dwóch, z dziesięciu przykazań, jest mowa o uczciwości. Biblia mówi: „Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.” Wj 20,15-16 (BW)

Przywódcy cenią tych, którzy mówią prawdę. Biblia mówi: „Sprawiedliwe wargi podobają się królowi, kocha on tego, kto mówi szczerze.” Przyp 16,13 (BW)

Szczerość jest cenniejsza od pochlebstwa. Biblia mówi: „Kto strofuje bliźniego, zbiera w końcu więcej podziękowania niż język schlebiający.” Przyp 28,23 (BW)

Błogosławione są dzieci, które mają uczciwych rodziców. Biblia mówi: „Sprawiedliwy postępuje nienagannie, szczęśliwe są po nim jego dzieci.” Przyp 20,7 (BW)

Mów prawdę. Biblia mówi: „Zły wpada w pułapkę z winy warg, lecz sprawiedliwy wychodzi cało z nieszczęścia. Z owocu swoich ust nasycony będzie człowiek dobrem, a odpłacone mu będzie według tego, co zrobiły jego ręce.” Przyp 12,13-14 (BW)

Zysk osiągnięty w nieuczciwy sposób sprawia chwilową przyjemność. Biblia mówi: „Smakuje człowiekowi chleb podstępnie zdobyty, lecz potem jego usta są pełne piasku.” Przyp20,17 (BW)

Bogactwa zdobyte nieuczciwie nie trwają wiecznie. Biblia mówi: „Kto skarby gromadzi posługując się kłamstwem, ten na wiatr poluje i wpadnie w sidła śmierci.” PRZYP. 21,6 (BWP)

Postępuj zgodnie z wolą Bożą. Biblia mówi: „Waga fałszywa jest ohydą dla Pana, lecz pełne odważniki podobają mu się.” PRZYP. 11,1 (BW)

Bóg ceni uczciwość. Biblia mówi: „Wykonywanie sprawiedliwości i prawa milsze jest Panu niż krwawa ofiara.” PRZYP. 21,3 (BW)

Aktualnie jesteś offline