Niesprawiedliwość

Bóg potępia niesprawiedliwość. Biblia mówi: „Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy, nie będziesz brał łapówki, gdyż łapówka zaślepia oczy mądrych i zniekształca sprawy tych, którzy mają słuszność.” 5 Moj 16,19 (BW)

Bóg ma dosyć naszego niesprawiedliwego postępowania. Biblia mówi: „Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach, panuje spór i zwada?” Hab 1,3 (BW)

Dobrocią pokonuj złą niesprawiedliwość. Biblia mówi: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.” Rz 12,21 (BW)

Aktualnie jesteś offline