Niepewność

Jeżeli nie jesteś pewien co powinieneś zrobić lub jak się zachować, proś Boga o prowadzenie. Biblia mówi: „Synu mój! Jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga; gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych.” Prz 2,1-8 (BW).

Gdy prosisz Boga o wyjaśnienia i radę, nie wątp w Jego mądrość i prowadzenie. Biblia mówi: „Jeżeli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech modli się o nią do Boga, a na pewno będzie wysłuchany, gdyż Bóg wszystkim chętnie i bez wymówek udziela swych darów. Trzeba jednak zawsze modlić się z wiarą, bez cienia wątpliwości. Kto bowiem poddaje się zwątpieniu, podobny jest do morskiej fali, miotanej wiatrem i przerzucanej z miejsca na miejsce. Człowiekowi takiemu niech się nawet nie wydaje, że uzyska coś od Pana. Jest bowiem człowiekiem chwiejnym, niestałym we wszystkich swoich poczynaniach.” Jk 1,5-8 (BWP).

Jeżeli nie jesteś pewien jaki powinien być następny krok w Twoim życiu, Bóg Ci pomoże i poprowadzi Cię. Biblia mówi: „Pouczę cię i wskażę ci drogę, którą winieneś kroczyć. Będę ci radą służył, nie spuszczę z ciebie oczu. Nie bądźcie więc bezrozumni niczym konie lub muły, które wędzidłem i uzdą można opanować, bo inaczej nie pójdą tam, gdzie im każesz.” Ps 32,8-9 (BWP).

Jeżeli masz wątpliwości, nie ufaj sobie i własnej opinii. Biblia mówi: „Całym sercem zaufaj Panu i nie buduj nigdy na własnej mądrości! Staraj się Go dostrzegać na wszystkich swych drogach, bo On sam wyrównuje twe ścieżki. Siebie samego nie uważaj za mędrca, Pana się lękaj i zła unikaj! Bo to jest zbawienne dla twojego zdrowia i kościom twoim niesie pokrzepienie.” Prz 3,5-8 (BWP).

Aktualnie jesteś offline