Natchnienie

Czym jest natchnienie w odniesieniu do Biblii? Biblia mówi: „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości” 2 TYM. 3,16 (BW)

Natchnienie Biblii oznacza, że to Bóg jest jej ostatecznym autorem. Biblia mówi: „Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.” 2 PIOTRA 1,20-21 (BW)

Aktualnie jesteś offline