Muzyka

Przez muzykę możemy oddawać Bogu cześć. Biblia mówi: „Wtedy zaśpiewał Mojżesz i synowie izraelscy następującą pieśń Panu: Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał: Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze!” Wj 15,1 (BW).

Przez muzykę możemy wychwalać Boga. Biblia mówi: „Radujcie się w Panu, sprawiedliwi! Prawym przystoi chwała. Dziękujcie Panu na cytrze! Grajcie mu na dziesięciostrunnej harfie! Śpiewajcie mu pieśń nową, Grajcie pięknie z okrzykiem radosnym!” Ps 33,1-3 (BW). „Radośnie śpiewajcie Bogu, mocy naszej, Wykrzykujcie Bogu Jakuba! Zanućcie pieśń i uderzcie w bęben, W mile dźwięczącą cytrę i harfę!” Ps 81,2-3 (BW).

Muzyka może ułatwić zapamiętywanie tekstów biblijnych. Biblia mówi: „Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych”. Kol 3,16 (BW).

Aktualnie jesteś offline