Krytyka

Krytyka może szkodzić zamiast pomagać. Biblia mówi: „Ale jeżeli wy gryziecie się nawzajem i pożeracie jedni drugich, to uważajcie, byście się nie doprowadzili do całkowitej zguby.” Ga 5,15 (BWP).

Zanim skrytykujesz innych, najpierw spójrz na siebie i swoje zachowanie. Biblia mówi: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego.” Mt 7,1-5 (BW).

Pragnienie przebaczenia jest częścią konstruktywnej krytyki. Biblia mówi: „Miejcie się na baczności. Jeśliby zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu.” Łk 17,3 (BW).

Bądź ostrożny z krytykowaniem innych. Biblia mówi: „A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów.” Rz 14,1 (BW).

Będziemy oceniani w taki sposób, w jaki my oceniamy innych. Biblia mówi: „I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze; albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.” Łk 6,37-38 (BW).

Mądry chrześcijanin korzysta ze szczerej i uzasadnionej krytyki. Biblia mówi: „Nie karć szydercy, aby cię nie znienawidził; karć mądrego, a będzie cię miłował. Daj mądremu, a będzie jeszcze mędrszy; poucz sprawiedliwego, a będzie umiał jeszcze więcej!” Prz 9,8-9 (BW).

Najlepszą ochroną przed krytyką jest czyste sumienie. Biblia mówi: „...Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali.” 1 P 3,16 (BW).

Aktualnie jesteś offline