Konsekwencje

Konsekwencją grzechu jest śmierć. Biblia mówi: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” Rz 6,23 (BW).

Ludzie zbierają owoce swojego postępowania. Biblia mówi: „Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny.” Ga 6,7-8 (BW).

Będziemy potraktowani tak, jak my traktowaliśmy innych ludzi. Biblia mówi: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.” Mt 7,1-2 (BW).

Aktualnie jesteś offline