Inwalidztwo

Dla Jezusa, uzdrawianie obłożnie chorych i inwalidów było okazją do okazania Bożej mocy. Biblia mówi: „I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże.” JAN 9,2-3 (BW)

Nasze ograniczenia są tylko tymczasowe. Biblia mówi: „Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność.” 1 KOR. 15,53 (BW)

Nieuleczalnie chorzy i inwalidzi będą uzdrowieni. Biblia mówi: „Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie.” IZAJ. 35,5-6 (BW)

Aktualnie jesteś offline