Historia

Z historii możemy czerpać wiele pouczających lekcji. Biblia mówi: „A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków.” 1 KOR. 10,11 (BW)

Nie żyj przeszłością. Biblia mówi: „Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie.” FIL. 3,13-14 (BW)

Aktualnie jesteś offline