Doskonałość

Doskonałość jest celem, do którego powinniśmy dążyć. Biblia mówi: „Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.” MAT. 5,48 (BW)

Z pomocą Jezusa, przez słuchanie, naukę i rozwój, możemy osiągnąć doskonałość. Biblia mówi: „Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie”. KOL. 1,28 (BW)

Pełną doskonałość osiągniemy przy powtórnym przyjściu Jezusa. Biblia mówi: „Temu zaś, który ma moc uchronić was przed upadkiem i postawić przed obliczem swej chwały bez zarzutu i w prawdziwej radości, jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu, niech będzie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa cześć i chwała, moc i panowanie przed wszystkimi czasy, teraz i po wszystkie wieki. Amen.” JUDY 1,24-25 (BWP)

Aktualnie jesteś offline