fbpx

Dobro

Bóg może obrócić zło w dobro. Biblia mówi: „Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro...” 1 Moj 50,20 (BW) Bóg może użyć wszystkich rzeczy, także złych, w dobrym celu. Biblia mówi: „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.” Rz 8,28 (BW)