Człowieczeństwo

Stając się człowiekiem Jezus pokonał grzech i śmierć. Biblia mówi: „Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli.” Hbr 2,14-15 (BW).

Stając się w pełni człowiekiem, Jezus umożliwił ludziom poznanie Boga jak nigdy przedtem. Biblia mówi: „Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom...” Flp 2,5-7 (BW).

Bóg rozgłasza Swoją ewangelię przy pomocą słabych ludzi. Biblia mówi: „Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas.” 2 Kor 4,7 (BW).

Aktualnie jesteś offline