Bieg

Jedna z definicji mówi, że bieg to „dzianie się, rozwijanie się zdarzeń i myśli”. Na Bożej drodze dzieje się wiele i jeśli człowiek stanie na niej, zaczyna się fascynujący bieg. Biblia mówi: „Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli.” 1 Kor 9,24 (BW) „(…) Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.” Ap 2,10 (BT).

Uczestnikom biegu Bóg daje siłę, wzmacnia ich. Biblia mówi: „Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.” Iz 40,29-31 (BW)

Jak wspaniale byłoby, gdyby każdy człowiek u kresu swych dni mógł za apostołem Pawłem powiedzieć: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.” 2 Tm 4,7-8 (BT).

Niestety, bywa i tak, że niektórzy biegną złą drogą. Biblia mówi: „Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom, i pogrążył ich Pan w środku morza.” 2 Moj 14,27 (BT) Opuszczając prawą drogę zbłądzili, a poszli drogą Balaama, syna Bosora, który umiłował zapłatę niesprawiedliwości.” 2 Pt. 2,15 (BT)

Biblia ostrzega: „Powiedzą wam: „Oto tam" lub: „Oto tu". Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi!” Łuk 17,23 (BT) oraz: "Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód a nie trwa w nauce [Chrystusa], ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce [Chrystusa], ten ma i Ojca, i Syna.” 2 J 1,9 (BT)

Apostoł Paweł prosi: "Trzymajcie się mocno Słowa Życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem.” Flp 2,16 (BT). Biblia mówi także: „(…) Pan ci powiedział, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, strzegł Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu.” 5 Moj 26,17 (BT).

Aktualnie jesteś offline