Biblijne nauki

Gdzie chrześcijanie uczą się podstaw chrześcijaństwa? Chrześcijańskie zasady i nauki znajdziemy w Biblii. Biblia mówi: „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.2 Tym 3,16-17 (BW)

Biblijne doktryny i nauki przekazywane są od wierzącego do wierzącego. Biblia mówi: „A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać.” 2 Tym 2,2 (BW)

Aktualnie jesteś offline