Bezstronność

Życie nie zawsze jest sprawiedliwe. Biblia mówi: „I ponownie stwierdziłem pod słońcem, że nie najszybszym przypada nagroda i nie najdzielniejszym zwycięstwo, również nie najmędrsi zdobywają chleb, a najroztropniejsi bogactwo, ani najuczeńsi uznanie, lecz że odpowiedni czas i przypadek stanowią o powodzeniu ich wszystkich.” Kazb 9,11 (BW)

Bóg oczekuje od nas uczciwości i bezstronności w transakcjach biznesowych. Biblia mówi: „Prawidłowa waga i szale wagi należą do Pana, wszystkie odważniki w worku są jego dziełem.” Przyp 16,11 (BW)

Bezstronność i sprawiedliwość są częścią Bożego charakteru. Biblia mówi: „Bo sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość...” Ps 11,7 (BW)

Ci, którzy są uczciwi i bezstronni zamieszkają w Bożym Królestwie. Biblia mówi: „Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze, kto gardzi wymuszonym zyskiem, kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki, kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie, kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło, ten będzie mieszkał na wysokościach...” Iz 33,15-16 (BW)

Aktualnie jesteś offline