Amulety

Amulet to przedmiot, któremu przypisuje się magiczną moc, nawiązujący do symboliki lub bóstwa, części ludzkiego ciała, motywu roślinnego albo zwierzęcego. Z tego powodu według Biblii noszenie takich przedmiotów i wiara w ich moc stanowi grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu, które brzmi: „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań”. Wj 20,3-6 (BT).

Co Bóg mówi o ludziach, którzy używają amuletów? „Niech nie będzie u was nikogo, ...kto by uprawiał wróżbiarstwo, zabobony, magię i czary”. Pwt 18,10 (BWP). Izajasz ostrzega: „W owym dniu usunie Pan ozdobę: sprzączki i diademy, i półksiężyce. Kolczyki, naramienniki i zasłony, zawoje i łańcuszki, i wspaniałe przepaski, flakoniki i amulety”. Iz 3, 18-20 (BW).

Wśród starożytnych kultur i ludów pogańskich opisywanych w Starym Testamencie amulety były bardzo rozpowszechnione. Podobnie jak w czasach biblijnych tak i teraz w przekonaniu niektórych ludzi amulety posiadają magiczną moc i chronią swego właściciela przed niebezpieczeństwami oraz negatywną energią. Ludzie noszący talizmany wierzą, że te przyniosą im szczęście i zapewnią powodzenie. Talizmanami są przeważnie kamienie, kryształy, krzyże celtyckie lub inna mistyczna biżuteria. Odznaczają się zwykle niewielkimi rozmiarami i są łatwe do noszenia przy sobie (np. kamyk, moneta, kolczyk, naszyjnik, bransoleta, łańcuszek wieszany na lusterku w samochodzie); pokryte bywają niekiedy specjalnymi znakami lub napisami. W przekonaniu ludzi, którzy noszą amulety, posiadają one siłę magiczną, która ich ochrania i pozwala osiągać sukcesy w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Wierzą oni, że talizmany mają pozytywną energię i lecznicze właściwości. W mniemaniu ich właścicieli amulety przekazują pozytywne wibracje, które napełniają ich poczuciem spokoju i bezpieczeństwa.

Kiedy Izraelici sprzeniewierzyli się Bogu, zapomnieli o Bożych przykazaniach, zaczęli modlić się do bożków otaczających ich plemion pogańskich i wierzyć w magiczną moc amuletów. Bóg ostrzegał i zapowiadał karę dla fałszywych proroków Izraela, którzy nosili amulety. Biblia mówi: „Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada tym kobietom, które szyją czarodziejskie wstążki na wszystkie przeguby rąk i robią przepaski na głowy ludzi każdego wzrostu, aby łowić dusze! Czy chcecie wyłapywać dusze z mojego ludu, byle tylko swoje własne życie zachować? Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja zabiorę się do waszych czarodziejskich wstążek, którymi łowicie dusze, i zedrę je z waszych ramion, i jak ptaki wypuszczę na wolność dusze, które wy usidlacie. Zedrę także wasze przepaski i wyrwę mój lud z waszej ręki, aby nie pozostał w waszym ręku jako zdobycz — i poznacie, że Ja jestem Pan”. Ez 13,18.20-21 (BW).

Poganie posiadali również talizmany nazywane terafami lub bożkami domowymi. Te miniaturowe posążki trzymali w domu, a w przypadku podróży zawsze zabierali ze sobą. Bóg przez Swoich proroków negował posiadanie bożków, kazał je usuwać spośród narodu izraelskiego. Biblia mówi: „Jozjasz usunął też wróżbitów i czarodziejów, i bożki domowe, i bałwany, i wszystkie obrzydliwości, jakie pojawiły się w ziemi judzkiej i w Jeruzalemie, aby przywrócić ważność słowom zakonu, zapisanym w księdze, którą znalazł kapłan Chilkiasz w świątyni Pana”. 2 Krl 23,24 (BW).

Bóg przez Swoich proroków ostro krytykował tych, którzy wierzyli w bożki i talizmany. Biblia mówi: „Tak niemądrym okazuje się i bezrozumnym człowiek, każdy złotnik rumieni się przed swoim bóstwem. Bo wszystkie te posągi to zwykłe kłamstwa i nie ma w nich ani śladu życia. Są one nicością, tworami śmiesznymi, które znikną zupełnie, gdy przyjdzie dzień sądu. Nie takim jest Bóg, zwany 'cząstką Jakuba'. Ten (Bóg) naprawdę stworzył wszystkie rzeczy... Jego zaś Imię brzmi: Pan Zastępów”. Jr 10,14-16 (BWP).

Podsumowanie. Amulety i bożki w niczym nam nie pomogą, gdyż tylko ten, „Kto się boi Pana, ma mocną ostoję, i jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę”. Prz 14,26 (BW). Jedynie Bóg może dać nam zbawienie. Biblia mówi: „Gdy będziesz krzyczeć, nie wybawią cię twoje ohydne bożki! Wiatr je wszystkie uniesie, zabierze powiew. Lecz kto na mnie polega, odziedziczy ziemię i posiądzie moją świętą górę”. Iz 57,13 (BW).

Aktualnie jesteś offline