Amulety

Amulet to przedmiot, któremu przypisuje się magiczną moc, nawiązujący do symboliki lub bóstwa, części ludzkiego ciała, motywu roślinnego albo zwierzęcego. Z tego powodu według Biblii noszenie takich przedmiotów i wiara w ich moc stanowi grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu, które brzmi: „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań”. Wj 20,3-6 (BT).

Co Bóg mówi o ludziach, którzy używają amuletów? „Niech nie będzie u was nikogo, ...kto by uprawiał wróżbiarstwo, zabobony, magię i czary”. Pwt 18,10 (BWP). Izajasz ostrzega: „W owym dniu usunie Pan ozdobę: sprzączki i diademy, i półksiężyce. Kolczyki, naramienniki i zasłony, zawoje i łańcuszki, i wspaniałe przepaski, flakoniki i amulety”. Iz 3, 18-20 (BW).

Wśród starożytnych kultur i ludów pogańskich opisywanych w Starym Testamencie amulety były bardzo rozpowszechnione. Podobnie jak w czasach biblijnych tak i teraz w przekonaniu niektórych ludzi amulety posiadają magiczną moc i chronią swego właściciela przed niebezpieczeństwami oraz negatywną energią. Ludzie noszący talizmany wierzą, że te przyniosą im szczęście i zapewnią powodzenie. Talizmanami są przeważnie kamienie, kryształy, krzyże celtyckie lub inna mistyczna biżuteria. Odznaczają się zwykle niewielkimi rozmiarami i są łatwe do noszenia przy sobie (np. kamyk, moneta, kolczyk, naszyjnik, bransoleta, łańcuszek wieszany na lusterku w samochodzie); pokryte bywają niekiedy specjalnymi znakami lub napisami. W przekonaniu ludzi, którzy noszą amulety, posiadają one siłę magiczną, która ich ochrania i pozwala osiągać sukcesy w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Wierzą oni, że talizmany mają pozytywną energię i lecznicze właściwości. W mniemaniu ich właścicieli amulety przekazują pozytywne wibracje, które napełniają ich poczuciem spokoju i bezpieczeństwa.

Kiedy Izraelici sprzeniewierzyli się Bogu, zapomnieli o Bożych przykazaniach, zaczęli modlić się do bożków otaczających ich plemion pogańskich i wierzyć w magiczną moc amuletów. Bóg ostrzegał i zapowiadał karę dla fałszywych proroków Izraela, którzy nosili amulety. Biblia mówi: „Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada tym kobietom, które szyją czarodziejskie wstążki na wszystkie przeguby rąk i robią przepaski na głowy ludzi każdego wzrostu, aby łowić dusze! Czy chcecie wyłapywać dusze z mojego ludu, byle tylko swoje własne życie zachować? Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja zabiorę się do waszych czarodziejskich wstążek, którymi łowicie dusze, i zedrę je z waszych ramion, i jak ptaki wypuszczę na wolność dusze, które wy usidlacie. Zedrę także wasze przepaski i wyrwę mój lud z waszej ręki, aby nie pozostał w waszym ręku jako zdobycz — i poznacie, że Ja jestem Pan”. Ez 13,18.20-21 (BW).

Poganie posiadali również talizmany nazywane terafami lub bożkami domowymi. Te miniaturowe posążki trzymali w domu, a w przypadku podróży zawsze zabierali ze sobą. Bóg przez Swoich proroków negował posiadanie bożków, kazał je usuwać spośród narodu izraelskiego. Biblia mówi: „Jozjasz usunął też wróżbitów i czarodziejów, i bożki domowe, i bałwany, i wszystkie obrzydliwości, jakie pojawiły się w ziemi judzkiej i w Jeruzalemie, aby przywrócić ważność słowom zakonu, zapisanym w księdze, którą znalazł kapłan Chilkiasz w świątyni Pana”. 2 Krl 23,24 (BW).

Bóg przez Swoich proroków ostro krytykował tych, którzy wierzyli w bożki i talizmany. Biblia mówi: „Tak niemądrym okazuje się i bezrozumnym człowiek, każdy złotnik rumieni się przed swoim bóstwem. Bo wszystkie te posągi to zwykłe kłamstwa i nie ma w nich ani śladu życia. Są one nicością, tworami śmiesznymi, które znikną zupełnie, gdy przyjdzie dzień sądu. Nie takim jest Bóg, zwany 'cząstką Jakuba'. Ten (Bóg) naprawdę stworzył wszystkie rzeczy... Jego zaś Imię brzmi: Pan Zastępów”. Jr 10,14-16 (BWP).

Podsumowanie. Amulety i bożki w niczym nam nie pomogą, gdyż tylko ten, „Kto się boi Pana, ma mocną ostoję, i jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę”. Prz 14,26 (BW). Jedynie Bóg może dać nam zbawienie. Biblia mówi: „Gdy będziesz krzyczeć, nie wybawią cię twoje ohydne bożki! Wiatr je wszystkie uniesie, zabierze powiew. Lecz kto na mnie polega, odziedziczy ziemię i posiądzie moją świętą górę”. Iz 57,13 (BW).

Astrologia a astronomia

W języku hebrajskim astrologia dosłownie oznacza „wróżenie z niebios”. Wróżbiarstwo jest sztuką przepowiadania przyszłości i odkrywania „wiedzy tajemnej” za pomocą różnych „magicznych” praktyk, np. kartomancji (wykładania kart), chiromancji (wróżenia z ręki), tarota, kryształomancji (posługiwanie się kryształami lub kryształową kulą) czy numerologii (badanie zależności liczb). Bóg zabrania takich praktyk. Biblia mówi: „…nie będziecie wróżyć ani czarować”. Kpł 19,26 (BW).

Co Bóg mówi o tych, którzy radzą się astrologów i w astrologii szukają porad i odpowiedzi na życiowe problemy? Biblia mówi: „Utrudziłaś się mnóstwem swoich zamysłów. Niech wystąpią i niech ci pomogą badacze firmamentu niebieskiego, oglądacze gwiazd, którzy co miesiąc ogłaszają, co ma cię spotkać. Patrzcie, są oni jak ściernie, które pochłania ogień, nie potrafią uratować swojego życia z płomieni… każdy zatacza się w swoją stronę, tobie zaś nikt nie pomoże”. Iz 47,13-15 (BW).

Kiedy Izraelici mieli wejść do ziemi obiecanej — Kanaanu, Bóg ostrzegał ich, aby nie uprawiali czarów i wróżbiarstwa. Biblia mówi: „Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów… gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą… gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów, a na to Pan tobie nie pozwolił”. Pwt 18,9.12.14 (BW).

Wróżbiarstwo jest grzechem wymienianym pośród innych grzechów. Biblia mówi: „Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił cię On jako króla”. 1 Sm 15,23 (BT).

Kiedy król Nabuchodonozor miał sen proroczy, zawołał wszystkich magów, wróżbitów i czarowników, aby powiedzieli mu, o czym był jego sen. Jaka była ich odpowiedź na tę prośbę? Biblia mówi: „Wtedy Chaldejczycy odpowiedzieli królowi, mówiąc: Nie ma na ziemi człowieka, który by mógł spełnić żądanie króla; jak też w ogóle żaden wielki i potężny król nie stawiał takiego żądania wobec wróżbity, maga i Chaldejczyka”. Dn 2,10 (BW).

Astrolodzy Babilonu nie byli w stanie pomóc królowi rozwiązać zagadkę jego snu. Natomiast Bóg sprawił to, co wydawało się niemożliwe. Pobłogosławił darem Ducha Świętego swojego proroka Daniela, który dzięki temu mógł wyłożyć proroczy sen króla. Biblia mówi: „Daniel odpowiedział królowi tymi słowy: Tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnezarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie”. Dn 2,27-28 (BW).

Daniel mógł opisać i wyjaśnić proroczy sen króla tylko dzięki Duchowi Świętemu, którego otrzymał od Boga. I nie tylko on. Biblia mówi: Dał zaś Bóg tym czterem młodzieńcom wiedzę i umiejętność wszelkiego pisma oraz mądrość. Daniel posiadał rozeznanie wszelkich widzeń i snów. Gdy minął okres ustalony przez króla, by ich przedstawić, nadzorca służby dworskiej wprowadził ich przed Nabuchodonozora. Król rozmawiał z nimi, i nie można było znaleźć pośród nich wszystkich nikogo równego Danielowi, Chananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Zaczęli więc sprawować służbę przy królu. We wszystkich sprawach wymagających mądrości i roztropności, jakie przedkładał im król, okazywali się dziesięciokrotnie lepsi niż wszyscy wykładacze snów i wróżbici w całym jego królestwie”. Dn 1,17-20 (BT).

Astronomia jest nauką badającą wszechświat, który w Biblii opisany jest zgodnie z naukowymi twierdzeniami – ziemia krąży wokół słońca, planety są w określonym porządku, a gwiazdy nazwane. Biblia mówi: „Na niebie ustalił porządek”. Hi 25,2 (BT). „Słońce wschodzi i zachodzi, i na miejsce swoje spieszy z powrotem, i znowu tam wschodzi”. Koh 1,5 (BT). „On stworzył Niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i Strefy Południa”. Hi 9,9 (BT). „Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto stworzył te [gwiazdy]? - Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu”. Iz 40,26 (BT). „Nie mogą być zliczone zastępy niebieskie”. Jr 33,22 (BW). A Ziemia jest okrągła. Biblia mówi: „Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze; rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny”. Iz 40,21.22 (BW). „Gdy budował niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni”. Prz 8,27 (BW) i zawieszona w przestrzeni: „Rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością”. Hi 26,7 (BW).

Zatem jeśli ktoś bada to, co stworzył Bóg, jeśli podziwia Jego dzieła i wierzy, że są to dowody na Jego istnienie i działanie, On nie ma nic przeciwko temu. Wręcz przeciwnie, czasem znajomość układu np. gwiazd może doprowadzić do właściwego celu. Biblia mówi: „Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon”. Mt 2,1.2 (BT).

Gdy w czwartym dniu stwarzania „Bóg rzekł: Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba...”. Rdz 1,14 (BT), dalej dodał: „a niech dzielą dzień od nocy: i niech będą na znaki, i czasy, i dni i lata”. Rdz 1,14 (BW). Wiele lat później, gdy faryzeusze i saduceusze prosili Jezusa o ukazanie im znaku z nieba, „On im odpowiedział: Wieczorem mówicie: Będzie piękna pogoda, bo niebo się czerwieni, rano zaś: Dziś burza, bo niebo się czerwieni i jest zasępione. Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie możecie?”. Mt 16,1-3 (BT).

O tym, jak ważna jest obserwacja nieboskłonu, mówił sam Chrystus: „Baczcie, żeby was kto nie zwiódł”. Mt 24,4 (BT). Skąd to ostrzeżenie? Żyjemy w czasach końca tego doczesnego świata. Oczekujemy zapowiedzianego przyjścia Jezusa. Jednak tuż przed tym zdarzeniem na niebie będzie można zaobserwować szczególne znaki. Biblia mówi: „W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba”. Mk 13,24-27 (BT).

Podsumowanie. Zdecydowanie astrologia, czyli „wróżenie z niebios” - jak i wszelkie inne formy wróżenia – jest przez Biblię zakazana. Biblia mówi: „A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy (czarowników – BW), bałwochwalców i wszelkich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga”. Ap 21,8 (BT). Natomiast obserwacja nieba dla celów poznawczych, a zwłaszcza pod kątem rozpoznawania znaków końca jest bardzo wskazana. Biblia mówi: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie”. Mt 24,42-44 (BT).

Talizmany

Wielu ludzi wierzy, że talizmany posiadają magiczną siłę i lecznicze właściwości. Niektórzy wierzą, że talizmany posiadają pozytywną energię, która wpływa na wzrost życia duchowego. W mniemaniu ich właścicieli talizmany przekazują pozytywne wibracje, które napełniają ich poczuciem spokoju i bezpieczeństwa.

Talizmanami mogą być kamienie, kryształy, krzyże celtyckie lub inna mistyczna biżuteria. Talizmany, czy inaczej amulety, były bardzo rozpowszechnione wśród starożytnych kultur i ludów pogańskich opisywanych w Starym Testamencie. Miały postać małych wisiorków przyczepionych do naszyjnika lub bransolety i były noszone w celu ochrony właściciela przed negatywną energią, złem i chorobą. Miały również przynosić mu szczęście i powodzenie.

Bóg ostrzegał i zapowiadał karę dla fałszywych proroków Izraela, którzy w swoim odstępstwie naśladowali pogańskie praktyki i nosili amulety. Biblia mówi: „Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada tym kobietom, które szyją czarodziejskie wstążki na wszystkie przeguby rąk i robią przepaski na głowy ludzi każdego wzrostu, aby łowić dusze! Czy chcecie wyłapywać dusze z mojego ludu, byle tylko swoje własne życie zachować? Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja zabiorę się do waszych czarodziejskich wstążek, którymi łowicie dusze, i zedrę je z waszych ramion, i jak ptaki wypuszczę na wolność dusze, które wy usidlacie. Zedrę także wasze przepaski i wyrwę mój lud z waszej ręki, aby nie pozostał w waszym ręku jako zdobycz — i poznacie, że Ja jestem Pan”. Ez 13,18;20-21 (BW).

Musimy być świadomi faktu, że większość osób, które rozpowszechniają i reklamują lecznicze właściwości talizmanów są zaangażowani w praktyki okultystyczne. Co Bóg mówi na temat uprawiania okultyzmu? Biblia mówi: „Kiedy wejdziecie do ziemi, którą daje wam Jahwe, wasz Bóg, strzeżcie się, żebyście nie zaczęli naśladować bezbożności mieszkających tam ludów. Niech nie będzie u was nikogo, kto by kazał przeprowadzać przez ogień swego syna lub swą córkę; kto by uprawiał wróżbiarstwo, zabobony, magię i czary; kto by praktykował zaklęcia, zasięgał porad wywoływaczy duchów, szarlatanów i pytał o radę zmarłych. Każdy bowiem, kto czyni takie rzeczy, budzi odrazę w Jahwe i z powodu tych właśnie bezbożności Jahwe, twój Bóg, usunie owe ludy z twojej drogi”. 5 Moj 18,9-12 (BWP).

Cuda i cudowne znaki mogą być często dziełem Szatana. Biblia mówi: „A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić”. 2 Tes 2,9-10 (BW).

Bóg jest źródłem prawdziwego uzdrowienia. Biblia mówi: „Błogosław, duszo moja, Panu I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! On odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością”. Ps 103,2-4 (BW).

Przy powtórnym przyjściu Chrystusa, wyznawcy okultyzmu nie będą wpuszczeni do świętego miasta, Nowego Jeruzalem. Biblia mówi: „Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je”. Ap 22,14-15 (BW).

Spirytyzm

Spirytyzm to pogląd uznający istnienie duchów oraz dusz zmarłych i możliwość kontaktu z nimi, najczęściej przy pomocy mediów, czyli osób szczególnie w tej dziedzinie uzdolnionych, które pośredniczą w przekazie informacji z zaświatów. Co Bóg mówi na temat spirytyzmu? Biblia mówi: „Nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.” 3 Moj 19,31 (BW)

Spirytyzm był bardzo popularny wśród ludów pogańskich w czasach Starego Testamentu. Kiedy Izraelici mieli wejść do ziemi obiecanej — Kanaanu, Bóg ostrzegał ich, przed tymi pogańskimi praktykami. Biblia mówi: „Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów; niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych; gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni...” 5 Moj 18,9-12 (BW)

Ludzie szukają porady u mediów posiadających paranormalne zdolności. Jakie jest prawdziwe źródło wiadomości przekazywanych przez spirytystów? Wydarzenie w życiu Apostoła Pawła rzuca pewne światło na ich prawdziwe pochodzenie. Biblia mówi: „A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany, zwrócił się do ducha i rzekł: Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł.” Dz 16,16-18 (BW)

Kiedy złe duchy, czyli upadłe anioły, które kiedyś żyły razem z Bogiem w niebie, zbuntowały się razem z Szatanem przeciwko Bogu zostały zrzucone na Ziemię. Biblia mówi: „I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.” Obj 12,7-9 (BW)

Bóg potępia i zakazuje uprawiania spirytyzmu, gdyż w trakcie seansów spirytystycznych nawiązywany jest kontakt ze złymi duchami. Co więcej, w czasach Izraela ludzie uprawiający takie praktyki ponosili śmierć. Biblia mówi: „A jeżeli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć, to poniosą śmierć.” 3 Moj 20,27 (BW). „A gdy wam będą mówić: Radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie: Czy lud nie ma się radzić swojego Boga?” Iz 8,19 (BW)

Okultyzm

Praktykowanie jakichkolwiek form okultyzmu jest przez Boga zabronione. Biblia mówi: „Kiedy wejdziecie do ziemi, którą daje wam Jahwe, wasz Bóg, strzeżcie się, żebyście nie zaczęli naśladować bezbożności mieszkających tam ludów. Niech nie będzie u was nikogo, kto by kazał przeprowadzać przez ogień swego syna lub swą córkę; kto by uprawiał wróżbiarstwo, zabobony, magię i czary; kto by praktykował zaklęcia, zasięgał porad wywoływaczy duchów, szarlatanów i pytał o radę zmarłych. Każdy bowiem, kto czyni takie rzeczy, budzi odrazę w Jahwe i z powodu tych właśnie bezbożności Jahwe, twój Bóg, usunie owe ludy z twojej drogi. A ty masz być całkowicie oddany twojemu Bogu, Jahwe.” 5 MOJŻ. 18,9-13 (BWP)

Jedynie Bóg zna naszą przyszłość. Biblia mówi: „A gdy wam będą mówić: Radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie: Czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych?” IZAJ. 8,19 (BW)

Magia

Nie da się pogodzić ze sobą jakiegokolwiek rodzaju magii i wiary chrześcijańskiej. Biblia mówi: „Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich; i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła pięćdziesiąt tysięcy srebrnych drachm.” DZ. AP. 19,18-19 (BW)

Jakiekolwiek uczestnictwo w praktykach magicznych jest przez Boga wyraźnie zabronione. Biblia mówi: „Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów; niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych; gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem twoim”. 5 MOJŻ. 18,9-13 (BW)

Aktualnie jesteś offline