fbpx

Biblia mówi...

Kategorie

Biblijne nauki Bogactwo Chrześcijańskie standardy Emocje uczucia Grzech Kościół Magia Moralność Poznanie Boga Problemy społeczne Proroctwa Relacje Symbole Teologia Tradycja Zachowanie Zdrowie Związki
 • Pismo Święte, jest jak orzeźwiająca woda i jak pożywienie, którym karmi się człowiek wierzący. [...] Umiejętność czytania Pisma Świętego, ma podstawowe znaczenie dla każdego wierzącego. Jan Paweł II
 • A nie czytaj sobie Pisma Świętego, jako fabuł, tylko dla rozkoszy a dla krotofile swojej, ale sobie pilnie uważaj a rozważaj, iż co sie kolwiek z wiernemi działo w dziwnych niebezpieczeństwach a prześladowaniu, to sie też iście z tobą nieomylnie dziać będzie [...] Mikołaj Rej
 • Zasadniczo wierzę w Biblię jako Słowo Boga, spisane przez tych, którzy byli natchnieni. Studiuję Pismo Święte codziennie. Sir Isaac Newton
 • W odniesieniu do tej Wybitnej Księgi, muszę przyznać, że jest ona najwspanialszym darem jaki Bóg dał ludziom. [...] Bez niej nie rozróżnilibyśmy dobra od zła. Abraham Lincoln (September 7, 1864)
 • Przede wszystkim najważniejszą i najpowszechniejszą lekcją w wyższych i niższych szkołach winna stanowić nauka Pisma Św. Marcin Luter
 • Biblia nie jest zwykłą książką ale Żywym Tworem, mającym moc by podbić wszystko, co mu się przeciwstawi.Napoleon Bonaparte
 • Pomiędzy okładkami Pisma Świętego znajdują się odpowiedzi na wszystkie problemy, którym człowiekowi przyjdzie stawić czoła. Ronald Reagan
 • Anglia ma dwie księgi; Biblię i Szekspira. Anglia zrodziła Szekspira, ale Biblia zrodziła Anglię Wiktor Hugo
 • Gruntowna znajomość Biblii warta jest więcej niż edukacja akademicka. Theodore Roosevelt
 • Zawsze powtarzałem, że wnikliwe studiowanie świętego tomu uczyni nas lepszymi obywatelami, lepszymi ojcami i lepszymi mężami. Thomas Jefferson
 • Naukowcy cieszący się poważaniem uznają relacje Nowego Testamentu za rzetelną historię. Time Magazine, Grudzień 1995
 • Biblia jest kołyską, w której ułożony jest Chrystus. Marcin Luter
 • Nie znając Biblii przypominamy człowieka idącego w ciemnościach. Słowo Biblii jest lampą umożliwiającą dostrzeżenie drogi. Wendell Prime
 • Jedna karta [Pisma Świętego] mogłaby niczym gwiazda rozświetlić mroki... Papież Benedykt XVI
 • Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa. Św. Hieronim
 • Edukacja bez Biblii jest bezcelowa. Biblia była podręcznikiem Ameryki we wszystkich dziedzinach. Słowo Boże, zawarte w Biblii, zawiera wszystkie niezbędne zasady, aby kierować naszym postępowaniem. Noah Webster