fbpx

Przeszłość

Przeszłość jest pełna pouczających lekcji, z których możemy dzisiaj korzystać. Biblia mówi: „A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków.” 1 Kor 10,11 (BW) Zapomnij o złych rzeczach, które miały miejsce w przeszłości. Biblia mówi: „Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie.” Flp 3,13-14 (BW)