fbpx

Prawość

Prawość to bycie tym, kim mówimy, że jesteśmy. Biblia mówi: „Niewinność i prawość niech mnie osłania, Gdyż w tobie miałem nadzieję!” Ps 25,21 (BW)

Bogactwo jest jednym z najtrudniejszych testów dla prawego charakteru. Biblia mówi: „Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość?” Łk 16,10-11 (BW)