fbpx

Okazje

Bóg stwarza nam okazje do dzielenia się ewangelią. Biblia mówi: „Stałem się więc sługą Dobrej Nowiny dzięki okazanej mi łaskawości Bożej i na skutek działania Jego mocy.” EFEZ. 3,7 (BWP) Trudne doświadczenia mogą stworzyć okazje do głoszenia ewangelii. Biblia mówi: „A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni, głosić Słowo Boże.” FIL. 1,14 (BW)