fbpx

Modlitwa

Modlitwa to rozmowa z Bogiem. Biblia mówi: „Wiedzcie, że cudownie okazał mi Pan łaskę, Że Pan słyszy, gdy do niego wołam.” PS. 4,4 (BW)

Modlitwa jest wielkim przywilejem. Biblia mówi: „Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.” HEBR. 4,16 (BW)

Bóg wysłucha każdego, kto się do Niego zwróci. Biblia mówi: „Ty wysłuchujesz modlitwy, Do ciebie przychodzi wszelki człowiek.” PS. 65,3 (BW)

Czy Bóg chce wysłuchiwać naszych modlitw i odpowiadać na nie? Biblia mówi: „Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą.” MAT. 7,11 (BW)

Pod jakimi warunkami możemy otrzymać obiecane błogosławieństwa? Biblia mówi: „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą.” MAT. 7,7-8 (BW)

Jedną z wielu rzeczy, o którą powinniśmy się modlić jest mądrość. Biblia mówi: „A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma, człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu.” JAK. 1,5-8 (BW)

Kiedy Bóg nie wysłucha naszej modlitwy? Biblia mówi: „Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. Lecz Bóg mnie wysłuchał, Zwrócił uwagę na modlitwę moją.” PS. 66,18-19 (BW)

Czy Bóg kiedykolwiek odmawia wysłuchania naszej modlitwy? Biblia mówi: „Kto ucho odwraca, by Prawa nie słyszeć, tego nawet modlitwa jest wstrętna.” PRZYP. 28,9 (BT)

W czyim imieniu powinniśmy się modlić do Boga? Biblia mówi: „I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to.” JAN 14,13-14 (BW)

Nie zapominaj dziękować Bogu za wysłuchane modlitwy. Biblia mówi: „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.” FIL. 4,6 (BW)

Jak często powinniśmy się modlić? Biblia mówi: „W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych.” EFEZ. 6,18 (BW). „Bez przystanku się módlcie.” 1 TES. 5,17 (BW)

Czasami Bóg odpowiada na modlitwy, zanim je wypowiemy. Biblia mówi: „I zanim zawołają, odpowiem im, i podczas gdy jeszcze będą mówić, Ja już ich wysłucham.” IZAJ. 65,24 (BW)

Czasami Bóg odmawia spełnienia naszej prośby. Biblia mówi: „W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości…” 2 KOR. 12,8-9 (BW)

Czasami w odpowiedzi na nasze modlitwy Bóg prosi nas o cierpliwość i zaufanie. Biblia mówi: „Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w nim nadzieję…” PS. 37,7 (BW)

Boża pomoc jest nieograniczona. Biblia mówi: „Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy”. EFEZ. 3,20 (BW)

Bóg może nam pomóc we wszystkim. Biblia mówi: „A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.” FIL. 4,19 (BW)

Skąd mamy wiedzieć w jaki sposób i o co się modlić? Biblia mówi: „Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi.” RZYM. 8,26-27 (BW)

Jaki jest warunek wysłuchania naszych modlitw? Biblia mówi: „Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam.” MAR. 11,24 (BW)

Jakie modlitwy będą na pewno przez Boga wysłuchane? Biblia mówi: „Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy.” 1 JANA 5,14-15 (BW)

Czy Biblia daje nam wzór modlitwy? Biblia mówi: „A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.” MAT. 6,9-11 (BW)

Modlitwa to nie czary. Biblia mówi: „A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie.” MAT. 6,7-8 (BW)