Mężowie

Jakie wskazówki mężowie mogą znaleźć dla siebie w Biblii? Obowiązkiem męża jest kochać swoją żonę. Biblia mówi: „Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie”. EFEZ. 5,24 (BW)

Mężowie powinni szanować swoje żony. Biblia mówi: „Wy, mężowie, również powinniście być rozumni we współżyciu ze swymi małżonkami, pamiętając o tym, że są one istotami słabszymi. Odnoście się do nich z całym szacunkiem, gdyż jest im przyobiecana tak jak wam łaska przyszłego życia. Postępujcie tak, by nic nie stało na przeszkodzie waszym wspólnym modlitwom.” 1 PIOTRA 3,7 (BWP)