fbpx

Medytacja

Co to jest chrześcijańska medytacja? To rozmyślanie nad Słowem Bożym. Biblia mówi: „Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło.” JOZ. 1,8 (BW) Chrześcijańska medytacja to ciągłe dążenie do wypełniania Bożego planu i przestrzegania Jego praw. Biblia mówi: „Lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.” PS. 1,2 (BT) Jezus dał nam przykład chrześcijańskiej medytacji i modlitwy. Biblia mówi: „A On oddalał się na miejsca samotne i trwał na modlitwie.” ŁUK. 5,16 (BWP) Medytacja prowadzi do zrozumienia. Biblia mówi: „Rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego.” 2 TYM. 2,7 (BW)