Fundament

Co jest mocnym i trwałym fundamentem naszego życia? Biblia mówi: „Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu, i uderzyły weń wody, i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny.” ŁUK. 6,49 (BW)

Jezus Chrystus powinien być naszym fundamentem. Biblia mówi: „Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.” 1 KOR. 3,11 (BW)