Długi

Jakie długi możemy mieć wobec innych? Biblia mówi: „Niech was nie obciąża żaden dług, prócz długu wzajemnej miłości. Kto bowiem świadczy miłość bliźnim, ten wypełnia wszystko, co nakazuje Prawo.”
RZYM. 13,8 (BWP)

Spłacaj swoje długi w terminie. Biblia mówi: „Natomiast gdyby zrodził syna, który by widział wszystkie grzechy popełniane przez swego ojca i uląkł się, a nie naśladował go w nich, a więc …nie zwlekał z płaceniem długów, nie popełniał gwałtów, łaknącemu udzielał chleba, przyodziewał nagiego, ten… żyć będzie.” EZECH.18,14.16-17 (BT)

Nie jesteś całkowicie wolny jeżeli masz długi. Biblia mówi: „Bogacz panuje nad nędzarzem, lecz dłużnik jest sługą wierzyciela.”
PRZYP. 22,7 (BW)