Bieda

Pieniądze nie zapewniają wszystkiego. Biblia mówi: „Niejeden udaje bogatego, choć nic nie ma, niejeden udaje ubogiego, choć ma wiele bogactw. Bogactwem musi niejeden okupić swoje życie, lecz ubogi nie słyszy żadnych pogróżek.” Przyp 13,7-8 (BW)

Dla świata liczy się bogactwo ale Bóg wybiera biednych. Biblia mówi: „Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami Królestwa, obiecanego tym, którzy go miłują?” Jk 2,5 (BW)

Powinniśmy chętnie i gorliwie pomagać biednym. Biblia mówi: „Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać.” Gal 2,10 (BW)

Ignorowanie potrzebujących jest grzechem. Biblia mówi: „Kto zatyka ucho na krzyk ubogiego, nie będzie wysłuchany, gdy sam wołać będzie.” Przyp 21,13 (BW)

Bóg błogosławi tym, którzy pomagają biednym. Biblia mówi: „Błogosławiony ten, który zważa na biednego, Wyratuje go Pan w czasie niedoli!” Ps 41,1 (BW)

Pomagając biednym oddajemy Bogu cześć. Biblia mówi: „Kto gnębi nędzarza, lży jego Stwórcę; lecz czci go ten, kto lituje się nad biednym.” Przyp 14,31 (BW)

Kościół powinien pomagać biednym, którzy nie mają żadnej rodziny. Biblia mówi: „Jeśli kto z wiernych ma w swej rodzinie wdowy, niech je wspomaga, aby zbór nie był obciążony i mógł wspierać te, które rzeczywiście są wdowami.” 1 Tym 5,16 (BW)

Bóg obiecał wspaniałe nagrody dla tych, którzy pomagają biednym. Biblia mówi: „…podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: Oto jestem! …gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe, i Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają.” Iz 58,7-11 (BW)

Powinniśmy dbać o biednych i ochraniać ich przed wszelką niesprawiedliwością. Biblia mówi: „Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok nie wysychający!” Am 5,24 (BW)