Biblia mówi...

Kategorie

Biblijne nauki Boża natura Chrześcijaństwo - charakter Grzech Kościół Magia Moralność Pieniądze Proroctwa Relacje Tradycja Zdrowie
  • Pismo Święte, jest jak orzeźwiająca woda i jak pożywienie, którym karmi się człowiek wierzący. [...] Umiejętność czytania Pisma Świętego, ma podstawowe znaczenie dla każdego wierzącego. Jan Paweł II
  • Zasadniczo wierzę w Biblię jako Słowo Boga, spisane przez tych, którzy byli natchnieni. Studiuję Pismo Święte codziennie. Sir Isaac Newton
  • W odniesieniu do tej Wybitnej Księgi, muszę przyznać, że jest ona najwspanialszym darem jaki Bóg dał ludziom. [...] Bez niej nie rozróżnilibyśmy dobra od zła. Abraham Lincoln (September 7, 1864)
  • Biblia jest kołyską, w której ułożony jest Chrystus. Marcin Luter
  • Biblia nie jest zwykłą książką ale Żywym Tworem, mającym moc by podbić wszystko, co mu się przeciwstawi.Napoleon Bonaparte
  • Pomiędzy okładkami Pisma Świętego znajdują się odpowiedzi na wszystkie problemy, którym człowiekowi przyjdzie stawić czoła. Ronald Reagan
  • Anglia ma dwie księgi; Biblię i Szekspira. Anglia zrodziła Szekspira, ale Biblia zrodziła Anglię Wiktor Hugo
  • Gruntowna znajomość Biblii warta jest więcej niż edukacja akademicka. Theodore Roosevelt
  • Zawsze powtarzałem, że wnikliwe studiowanie świętego tomu uczyni nas lepszymi obywatelami, lepszymi ojcami i lepszymi mężami. Thomas Jefferson
  • Naukowcy cieszący się poważaniem uznają relacje Nowego Testamentu za rzetelną historię. Time Magazine, Grudzień 1995

Tematy alfabetycznie

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż